Giải pháp IPTV cho khách sạn (Hotel) và Resort
  • 10/25/2023 11:37:00 AM
  • Giải pháp
Giải pháp IPTV cho khách sạn (Hotel) và Resort

Còn gọi giải pháp truyền hình cho khách sạn cũng như Resort tương tác trực tiếp trên màn hình TV như các dịch vụ của MyTV, Fpt, VTC

Giải pháp IPTV cho khách sạn (Hotel) và Resort hay Còn gọi giải pháp truyền hình cho khách sạn cũng như Resort tương tác trực tiếp trên màn hình TV như các dịch vụ của MyTV, Fpt, VTC, ... sử dụng thông qua mạng internet bằng cáp mạng hoặc Wifi Chuyên Dụng, IP Tivi LG, Samsung chuyên dụng cho, Sunhitech cung cấp giải pháp hoàn hảo đến khách hàng khi ghé thăm Khách sạn và Resort của bạn thông qua giải pháp IPTV cho Hotel và Resort được Sunhitech cung cấp tồng thể hoàn hảo