Dịch vụ ứng cứu sự cố - Dịch vụ khắc phục IT
  • 10/17/2023 9:19:47 AM
  • Dịch vụ
Dịch vụ ứng cứu sự cố - Dịch vụ khắc phục IT

Khi một sự cố an ninh xuất hiện – liệu doanh nghiệp của bạn có sẵn sang để hành động? Ứng cứu sự cố và dịch vụ khắc phục IT

Khi một sự cố an ninh xuất hiện – liệu doanh nghiệp của bạn có sẵn sang để hành động? 

Ứng cứu sự cố và dịch vụ khắc phục IT

Trung tâm hoạt động bảo mật (SOC) hoạt động theo 6 bước và phân tích quy trình công việc để giữ chúng tôi đi trước ngay cả những cuộc tấn công tinh vi nhất mà một tổ chức có thể phải đối mặt. Các dịch vụ khắc phục sự cố của chúng tôi giải quyết được hầu hết các vấn đề trước khi chúng trở nên rắc rối. Nếu cần thiết, chúng tôi mở rộng dịch vụ tới bất kỳ sự cố nào được tìm thấy theo kế hoạch tùy chỉnh của mỗi khách hàng và có những hành động thích hợp.


Những đáp ứng rất cao và các dịch vụ khắc phục lỗ hổng linh hoạt sẽ được thực hiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức của bạn, và môi trường mô đun có thể được kết hợp với các dịch vụ khác hoặc tách riêng lẻ. 

Dịch vụ ứng cứu sự cố và khắc phục lỗ hổng của chúng tôi bao gồm:

- Cách ly ứng cứu sự cố

- Phản ứng với lỗ hổng

- Đặt trước theo giờ

- Dịch vụ Ad-hoc

- Dịch vụ kết hợp của một số dịch vụ do SunHitech cung cấp (vd: chống virus, quản lý bản vá/cập nhật…)

Nền tảng của một môi trường kiên cường: Ứng cứu, khắc phục, phục hồi

Trong bối cảnh đầy nguy hiểm hiện nay, khả năng bạn bị tấn công là rất cao, bất kể quy mô kinh doanh của bạn là gì. Cho dù hệ thống bảo mật của bạn có mạnh đến đâu thì doanh nghiệp của bạn luôn có nguy cơ bị tấn công. Bạn đã có sự chuẩn bị với một kế hoạch khắc phục IT chưa?

3 Bước của một môi trường kiên cường bao gồm: Ứng cứu, Khắc phục và Phục hồi sẽ là cứu cánh giúp bạn giới hạn tối thiểu khả năng của những nguy hiểm có thể gây ra các ảnh hưởng xấu tới doanh nghiệp bạn: 

Ứng cứu: Một kế hoạch ứng phó hiệu quả với các sự cố khi chúng phát sinh, với các nguồn lực / chuyên môn làm điều đó với sự tự tin.

Khắc phục: Hành động hoặc quá trình sửa chữa một tình huống không mong muốn hoặc sửa chữa các phần bị hỏng

Phục hồi: Quá trình giúp đỡ trở lại trạng thái hoạt động kinh doanh bình thường

Khi lỗ hổng xuất hiện, 3 bước trên có thể ngăn chặn một mối đe dọa trong tiến trình của nó và giúp đảm bảo doanh nghiệp của bạn vẫn hoạt động thông qua việc khắc phục toàn diện các lỗ hổng bảo mật.

giải pháp ảo hóa