V A N Y C O

Shopping cart

Subtotal: $4398.00

View cart Checkout

Lọc Sản Phẩm
Hãng sản xuất
Chuẩn RAM
BUS
Điện áp
Dung lượng RAM
Loại RAM
Socket
Tốc độ cơ bản
Cache
Nhân CPU
Luồng CPU
Điện áp tiêu thụ tối đa
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý
Bộ nhớ hỗ trợ
Kích thước bộ nhớ tối đa
Thuật in thạch bản
Tên GPU
Điện áp tiêu thụ tối đa
Nguồn
Bộ nhớ trong (RAM)
Sắp xếp:

Mã SP:LD4AS004G-B2666

Còn hàng

Mã SP:LD4AS008G-B3200

Còn hàng

Mã SP:KVR26N19S6/4

Còn hàng

419,000VND

Mã SP:KF432C16BB/8

Còn hàng

Mã SP:KF432C16BB/16

Còn hàng

Mã SP:KVR32S22S8/8

Còn hàng

Mã SP:KVR26S19S6/8

Còn hàng

Mã SP:KVR32S22S8/16

Còn hàng

Mã SP:KVR26S19S8/16

Còn hàng

Mã SP:KF437C19BB2AK2/

Còn hàng

Mã SP:KF432C16BB2AK2/

Còn hàng

Mã SP:KF437C19BB12AK2

Còn hàng

Mã SP:KSM26ES8/8HD

Còn hàng

Mã SP:KSM26ED8/16HD

Còn hàng

Mã SP:KSM32ED8/16HD

Còn hàng

Mã SP:KSM32ED8/32HC

Còn hàng

Mã SP:KF548C38BB-16

Còn hàng

Mã SP: KF552C40BB-16

Còn hàng

Mã SP:KF556C40BB-16

Còn hàng

Mã SP:KF548C38BBK2-32

Còn hàng

Mã SP:KF552C40BBK2-32

Còn hàng

Mã SP:KF556C40BBK2-32

Còn hàng

Mã SP:KF560C40BBK2-32

Còn hàng

Mã SP: CMSX4GX4M1A240

Còn hàng

Mã SP:CMSX4GX4M1A2400

Còn hàng

Mã SP:CMSX8GX4M1A2666

Còn hàng

Mã SP:CMSX8GX4M1A2400

Còn hàng

Mã SP:CMSX16GX4M1A320

Còn hàng

Mã SP:CMSX16GX4M1A240

Còn hàng

Mã SP:CMSX16GX4M1A266

Còn hàng

Mã SP:CMG16GX4M2E3200

Còn hàng

Mã SP:CMW16GX4M2E3200

Còn hàng

Mã SP:CMT16GX4M2E3200

Còn hàng

Mã SP:CMT16GX4M2C3200

Còn hàng

Mã SP:CMG32GX4M2D3600

Còn hàng

Mã SP:CPUI0182

Còn hàng