Cho thuê nhân sự quản trị, vận hành CNTT
  • 10/17/2023 9:26:19 AM
  • Dịch vụ
Cho thuê nhân sự quản trị, vận hành CNTT

Các gói dịch vụ cho thuê nhân sự CNTT của Sunhitech: Quản trị hệ thống tổng đài điện thoại:

Quản trị hệ thống tổng đài điện thoại:
Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt, sửa chữa điện thoại.
Bảo trì, vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm, hỗ trợ mạng, giám sát từ xa, thay thế trang thiết bị.
Quản trị phần cứng máy tính
Chẩn đoán, giải quyết sự cố phần cứng.
Lắp đặt cầu hình phần cứng, phần mềm.
Hướng dẫn sử dụng CNTT cho toàn bộ nhân sự.
Quản trị mạng máy tính
Quản trị toàn bộ hệ thống mạng nội bộ, ngoại tuyến.
Giám sát, tối ưu hóa hệ thống, tốc độ Internet, khả năng lưu trữ, triển khai các thiết bị ngoại vi…
Quản lý hệ thống Camera, chấm công.
Quản trị bảo mật hệ thống
Xây dựng và quản lý quy trình bảo mật, quy trình phòng chống virus.
Khắc phục sau sự cố tấn công.
Sao lưu, quy trình phòng chống virus
Quản trị hệ thống thông tin
Kiểm tra bảo mật, phân tích lên kế hoạch bảo mật.
Phân tích đánh giá tối ưu hệ thống CNTT
Cung cấp nhân sự quản lý CNTT cấp cao
Giám đốc CNTT
Chuyên gia quản lý hệ thống CNTT toàn diện.
Thiết lập đơn vị quản lý CNTT (một phần hoặc toàn phần)
Chuyên gia phân tích, kế hoạch xây dựng hệ thống CNTT, quản lý ngân sách